Turvetuotanto Kankaanpää

Turvetuotanto tarkoittaa turpeennostoa suosta ja jalostamista joko lämmön- tai sähköntuotantoon kelpaavaksi polttoaineeksi, kasvuturpeeksi tai joskus myös kompostoivaksi. Turvetta käytetään Suomessa myös lämmön- sekä sähköntuotannossa.

Turvekenttien valmistelu

  • Turvekentän valmisteluun kuuluu:
  • Eristysojitus
  • Puiden kaato
  • Kivien ja kantojen poisto
  • Altaiden teko kentälle
  • Pintavalutuskentän teko
  • Laskutusojien valmistus

Soiden valmistelu

Soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön Suot ovat olennainen osa suomalaista maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta. Valmistelemme suot vastuullisesti käyttöä varten, kuitenkin soita suojellen.